Gratis service

Gjelder i 5 år ved kjøp av symaskin hos oss

A group of successful and satisfied businesspeople looking upwards smiling

Hva innebærer dette ?

Vi er de eneste i Norge som gir deg gratis service i 5 år på din symaskin.

Lever og hent din symaskin for gratis service så ofte du vil i 5 år.

Da har du en nyoverhalt symaskin i det garantien går ut.

Gratis service i fem år på alle symaskiner fra Symaskinsenteret.no Du kan benytte deg av gratis service tilbudet så ofte du vil, men du burde ta en gratis service på din symaskin før 5 år er omme. Da har du en nyoverhalt symaskin i det 5 års garantien er over. Du ringer avtaler tid for service,du leverer og henter symaskinen selv i butikken som ligger nær E6 v/Sarpsborg.