SINGER Steam press ESP2

Pris kr : 4.695,-

Kraftig damptrykk ved et fingertrykk,
Presis elektronisk innstilling av stofftemperatur,
Auto av-funksjon med lydalarm,
Vanntanken er lett å lese av og etterfylle,
Tilbehørssett følger med